Scroll to top
ca es

Termes i condicions legals

Avís legal

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’assenyalen les següents dades: Judith Gallego Zapater és la propietària dels noms de domini i pàgines d’internet a les que s’accedeix des del domini www.judithgallego.com. Les dades de la titular a aquests efectes són:

  • Judith Gallego Zapater
  • DNI 77316478T
  • Adreça: Carrer Galileu 281 – 285, Primer Entresol, 08028 Barcelona
  • Correu electrònic: info@judithgallego.com

Judith Gallego Zapater, com a responsable del lloc web, de conformitat al que es disposa al Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD), Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals. De la mateixa manera, per la llei por la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic (LSSICE), s’informa que s’han implementat les mesures de seguretat que es consideren necessàries per garantir i protegir la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades facilitades.

CONDICIONS GENERALS DE LA PAGINA WEB

La pàgina web www.judithgallego.com compleix amb la normativa aplicable a Espanya.

Judith Gallego Zapater, recomana que com a USUARI de la web www.judithgallego.com, llegeixi detingudament el text cada cop que accedeixi a la web i fer ús d’aquesta, ja que poden produir-se modificacions sense avís previ.

USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que accepta els termes i condicions generals per poder usar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal. Aquestes condicions s’exposen a continuació.

TERMES I CONDICIONS

Les presents condicions d’ús de la pàgina web, regulen els termes d’accés i ús a www.judithgallego.com. El sol accés a l’ús de la web, de tots o part dels seus continguts i serveis, significa la plena acceptació de les presents condicions d’ús i sense reserves. La posada a disposició i l’ús del portal s’entén sotmesa a l’estricte compliment dels termes recollits en les presents condicions d’ús de la web.

Les presents condicions generals de l’ús del web regulen l’accés i la utilització de la mateixa, incloent els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris en o a través del web, bé per la web, bé pels seus usuaris o per qualsevol tercer. No obstant això, l’accés i la utilització de certs continguts i / o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques.

Judith Gallego Zapater es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals de l’ús de la pàgina web. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament les presents condicions generals de l’ús de la pàgina web, ja que poden ser modificades.

OBLIGACIONS L’USUARI

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en el present avís legal. De forma expressa, l’usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes.

L’usuari s’obliga, en aquells casos en què se li sol·liciten dades o informació, a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. L’usuari accepta que la utilització de la pàgina web serà efectuada amb fins estrictament personals, privats i particulars. L’usuari no podrà utilitzar el portal per a activitats contràries a la llei, la moral i l’ordre públic, així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i / o gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualsevol normativa reguladora de drets de propietat intel·lectual o industrial.

Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar la pàgina web per transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

L’usuari s’obliga a indemnitzar i a mantenir indemne la pàgina web per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front la pàgina web.

ÚS DEL WEB

L’ús de la present web és gratuït. No obstant, existeixen determinats serveis que requereixen de subscripció o registre, que poden implicar facilitar dades de caràcter personal mitjançant el corresponent formulari de contacte o contractació. Aquests espais de la web estan degudament senyalitzats. Aquest enviament de dades personals implicarà l’acceptació de la política de privacitat i condicions d’ús de la web.

Judith Gallego Zapater s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

També s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada del contingut d’altres pàgines webs que puguin ser indexades en el present portal web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Judith Gallego Zapater és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa. Tots els drets estan reservats.

Tots els continguts de la pàgina web (logotip, nom, textos, gràfics, imatges pròpies, icones, tecnologia, enllaços, continguts audiovisuals), són propietat intel·lectual i industrial de Judith Gallego Zapater.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa de la titular.

L’usuari té dret exclusivament a l’ús privat dels continguts de la web, sense obtenir cap lucre i serà necessària l’autorització expressa i per escrit per poder modificar-los, reproduir-los, distribuir-los, extreure contingut, explotar-los o qualsevol altre ús que pertanyi al titular, pel mitjà que sigui.

Judith Gallego Zapater es reserva el dret d’ús d’accions judicials civils i / o penals contra aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin qualsevol dels  citats drets de propietat industrial i intel·lectual.

RESPONSABILITAT

El portal no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d’aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics.

En aquests casos, el portal farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. El portal no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al web. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats per la pàgina web però fabricats o facilitats per un tercer. El portal podrà en la seva única discreció, denegar, retirar, suspendre i / o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l’accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes.

Exceptuant els casos en què la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, l’aplicació no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pel que fa als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades i serveis del portal.

En tot cas, el portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a la informació i / o serveis prestats o subministrats per tercers diferents a titular. Tota la responsabilitat serà del tercer, ja sigui proveïdor, col·laborador o un altre.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que Judith Gallego Zapater no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Judith Gallego Zapater no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no per limitar, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà dels seus usuaris.

Així mateix, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic inclosos en la present pàgina web. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, no es descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Judith Gallego Zapater es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre Judith Gallego Zapater i Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i, qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat d’Barcelona.

VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS A LA WEB

El present text ha estat actualitzat el 15/11/2023. A qualsevol moment podem procedir a la seva modificació. Per aquest motiu, recomanem que consulti cada cop que es connecti a la web per tenir la certesa que coneix les condicions vigents.

Per a qualsevol qüestió pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicades.


Política de privacitat

Per poder atendre a les sol·licituds que es realitzen a través dels diferents formularis de la pàgina web www.judithgallego.com, així com per donar resposta als correus electrònics que són facilitats pels mitjans disponibles, és necessari el tractament de dades de caràcter personal.

En els apartats següents, trobaràs resposta a algunes qüestions i dubtes relacionats amb el tractament de les dades de caràcter personal:

Normativa aplicable en la gestió de les dades de caràcter personal:

Es regula pel Reglament General de Protecció de dades (RGPD), Reglament (UE) 2016/679 del Parlament y del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Persona responsable del tractament de les dades de caràcter personal:

La responsable del tractament és Judith Gallego Zapater, amb DNI 77316478T. El contacte és a través del seu correu electrònic info@judithgallego.com

Aspectes relacionats amb el tractament de les dades

Les dades són recollides i tractades per la responsable, Judith Gallego Zapater.

El tractament de les dades és necessari per oferir els serveis sol·licitats a través dels diferents formularis de la web o el contacte mitjançant correu electrònic o trucada telefònica. D’aquesta manera,les dades personals que li són sol·licitades o que ens proporcioni a través de la seva navegació, seran utilitzades per gestionar, prestar i millorar els serveis que hagin estat sol·licitats.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i de comerç electrònic, en l’article 21, sol·licitem de manera expressa el seu consentiment per enviar-li publicitat dels productes que s’ofereixen o promocions que poguessin ser del seu interès. La comunicació es realitza per correu electrònic.

Les seves dades també es poden utilitzar per la gestió fiscal, contable i administrativa que es puguin derivar de la relació contractual, en el cas que s’establís.

L’autorització o consentiment es pot revocar en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a info@judithgallego.com

Pot sol·licitar informació sobre tot el relatiu al tractament de les seves dades enviant un correu electrònic a info@judithgallego.com

Les dades seran emmagatzemades de la mateixa manera que ens han estat facilitades. En el cas que hagin de ser modificades o rectificades per qualsevol motiu, es compromet a notificar-ho enviant un correu electrònic a info@judithgallego.com.

Tractament de les dades

Judith Gallego Zapater recull les dades per ser utilitzades exclusivament per a la finalitat per a la que ha estat autoritzada. En cap cas la informació facilitada serà utilitzada per una finalitat que resulti incompatible amb la descrita.

Solament es podrà revelar informació a tercers aliens, en el cas que existeixi un requeriment legal o obligació legal.

En el cas que faciliti dades a tercers per mitjà d’enllaços disponibles a la web www.judithgallego.com, Judith Gallego Zapater no es farà responsable de la política de privadesa d’aquests tercers.

Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de les dades enviades a través de:

  • Enviament de correus electrònics: la finalitat és poder donar resposta a les sol·licituds d’informació en relació a qualsevol tema, per poder atendre i respondre dubtes i consultes que pugui plantejar. La legitimació rau en el consentiment de l’usuari en el moment de sol·licitar dita informació o fer la consulta a través de l’adreça de correu electrònic. La conservació es realitzarà fins el moment en que la petició sigui resolta.
  • Formularis de contacte: la finalitat dels formularis és que es pugui posar en contacte i es pugui donar resposta a les sol·licituds d’informació, enviar comunicacions sobre els productes o novetats relacionats amb la web i serveis, sempre que marqui la casella corresponent necessària per acceptar l’enviament de dir formulari. La legitimació rau en el fet que l’usuari sol·licita la informació a través d’algun dels formularis i marca la casella de confirmació prèvia a l’acceptació de l’enviament. La conservació es veurà resolta fins que es finalitzi el servei o consulta o, si ha acceptat rebre comunicacions comercials, fins que sol·liciti la baixa explícita d’aquests.
  • Publicació de la opinió com a client: les dades que faciliti a través del formulari destinat a compartir la seva opinió com a client, seran tractades per atendre a la finalitat de publicar la seva opinió respecte els serveis en l’apartat destinat a tal finalitat en la web judithgallego.com. Les dades es conservaran mentre existeixi interès per ambdues parts per mantenir-lo. En el cas que ja no resulti necessari, se suprimiran les dades. La única dada que es publicarà serà el nom o, en el cas que es vulgui, el pseudònim.
  • Per comentaris al blog: per evitar spam, quan s’enviï un comentari al blog, previ a la seva publicació serà revisat per la responsable de la web. Es sol·licitarà el nom i correu electrònic per poder identificar l’usuari. La única informació visible un cop sigui aprovat el comentari, serà el nom i comentari (en cas serà visible el correu electrònic).

Temps previst per emmagatzemar les dades

Judith  Gallego Zapater solament guarda les dades personals el temps necessari per poder complir amb la finalitat per la que han estar recollides. Si ha existit una relació contractual, es mantindran durant el període necessari per respondre a les responsabilitats legals necessàries, segons les especificacions disposades a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació

Actualització de les seves dades

És la seva obligació mantenir les seves dades personals actualitzades. Per això, en el cas que hi hagi alguna modificació, haurà d’actualitzar-los enviat un correu a info@judithgallego.com. En cas contrari, la responsable no pot respondre de la veracitat d’aquests.

Seguretat de les seves dades personals

Judith Gallego Zapater adopta les mesures necessàries per protegir i garantir les seves dades personals.

Drets sobre les seves dades personals

En qualsevol moment, qualsevol persona pot retirar el consentiment concedit per tractar les dades de caràcter personal. A continuació, es detallen els drets que pot exercir:

Dret d’accés: pot preguntar directament si s’estan tractant les seves dades i de quina manera

Dret de rectificació: pot sol·licitar que actualitzem les seves dades personals o suprimir-los

Dret de limitació del tractament: en aquest cas, solament seran conservats per Judith Gallego Zapater per l’exercici o la defensa de reclamacions

Dret d’oposició: un cop l’exerceixi, Judith Gallego Zapater deixarà de tractar les dades en la forma en que s’indiqui, tret que per motius legítims imperiosos  o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions sigui necessari seguir tractant-los.

Dret a la portabilitat de dades: en el cas que vulgui que les seves dades siguin tractats per una altra empresa, Judith Gallego Zapater facilitarà la seva portabilitat a un nou responsable d’acord amb els casos previstos a la normativa.

Dret de supressió: pot sol·licitar que eliminem les seves dades quan ja no siguin necessàries per al tractament o retiri el seu consentiment.

Si necessita més informació sobre els drets que té reconeguts pot adreçar-se a la responsable, mitjançant un correu electrònic a info@judithgallego.com indicant a l’assumpte “Dades personals”, especificant el dret o drets que es volen exercir i en relació a quines dades persones.

En cas que no es resolguin les divergències, pot dirigir-se a l’Agencia Española de Protección de Datos, com autoritat en la protecció de dades de caràcter personal, amb qui podrà sol·licitar la seva tutela front una possible infracció relativa a la protecció de dades.

La present política de privadesa serà actualitzada per adaptar-se als canvis i modificacions legislatives i jurisprudencials sobre la matèria que tracten. Per aquest motiu, la seva lectura és exigible cada cop que accedeixi a la pàgina web o faciliti les seves dades a través de qualsevol dels mitjans disponibles.

La darrera actualització d’aquest text, ha estat el 15/11/2023


Política de privacitat a les xarxes socials

1. Informació sobre el responsable del tractament de dades personals en les seves xarxes socials

De conformitat al deure d’informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i el 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals Judith Gallego Zapater, titular de les xarxes socials de Judith Gallego Zapater (d’ara endavant, EL RESPONSABLE) desitja posar en coneixement dels usuaris de qualsevol xarxa social del seu domini la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i les puguin utilitzar.

L’accés i ús per l’usuari d’aquestes xarxes socials, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que es preveu en aquesta.

2. Dades de menors d’edat o incapaces

L’accés i registre en les xarxes socials del responsable per part de menors de catorze (14) anys i incapaços, requereix el consentiment del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús. EL RESPONSABLE, quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaces sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

3. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L’usuari queda informat que EL RESPONSABLE, amb domicili social a Carer Galileu 281 – 285, Primer Entresol, 08028 Barcelona, ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels que es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial www.judithgallego.com, i en les xarxes socials derivades amb l’esmentat nom, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l’entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial.

4. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari al RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficial de la xarxa social formaran part d’un tractament de dades responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat d’oferir-li informació del RESPONSABLE, per email, fax, SMS, MMS, comunicacions socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin de manera expressa, intercanviar informació amb EL RESPONSABLE, i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l’usuari utilitza la pàgina oficial de la xarxa social, es presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals pel RESPONSABLE, per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que s’estableix en la present política.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial del RESPONSABLE, en qualsevol xarxa social del seu domini, per la qual cosa en cas en què l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquests fins, no haurà d’utilitzar-la ni proporcionar les seves dades personals.

A través de la pàgina oficial de les xarxes socials del responsable, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i un altre tipus de formació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en les pàgines oficials de les xarxes socials del responsable les dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i la propietat dels quals li pertanyin o respecte de les quals ostenti l’autorització de tercers.

EL RESPONSABLE, tindrà dret a eliminar de les seves pàgines oficials de les xarxes socials –de manera unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari- qualsevol contingut publicat per l’usuari quan s’infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la Plataforma.

5. Identificació dels destinataris respecte dels quals EL RESPONSABLE, tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui en les pàgines oficials de les xarxes socials del responsable podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari en la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

EL RESPONSABLE, únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que a raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. Uns altres tercers prestadors de serveis

EL RESPONSABLE, adverteix a l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades conforme a la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l’usuari a través de les seves xarxes socials, no tenint cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social, com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a tals dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, així com tercers que estableixin enllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables als qui a través d’enllaços del RESPONSABLE, remeten als usuaris adherits a la present pàgina oficial.

7. Qualitat de les dades

EL RESPONSABLE, adverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta.

8. Drets que assisteixen a l’Interessat:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament

Dret a presentar una reclamació de tutela dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

9. Altra informació d’interès

EL RESPONSABLE, podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la que es troba publicada actualment aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a les mateixes amb la finalitat de mantenir-se actualitzat.

L’usuari pot contactar amb EL RESPONSABLE, mitjançant un correu electrònic a info@judithgallego.com

L’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa

  • Facebook: https://www.facebook.com/help/238318146535333/?helpref=hc_global_nav /
  • Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es

Política de cookies

Aquesta pàgina web, www.judithgallego.com, utilitza cookies. Són petits arxius que contenen informació i es descarreguen en el dispositiu de l’usuari per fer més eficient l’experiència de navegació.

També s’utilitzen per personalitzar el contingut i els anuncis, oferir funcions de xarxes socials i analitzar el tràfic en aquesta. També es comparteix informació sobre l’ús de la web amb xarxes socials, publicitat i analítica web.

La llei permet que es puguin emmagatzemar cookies que siguin estrictament necessàries pel millor funcionament d’aquesta pàgina web, però per utilitzar altres tipus de cookies és necessari el teu consentiment exprés.

Ús de cookies a la web

En el moment que accedeixes a www.judithgallego.com, apareix un missatge a la part inferior de la web que has d’acceptar per seguir navegant. D’aquesta manera, acceptes de manera expressa que es puguin usar les cookies necessàries en els teus dispositius. En el cas que no acceptis, la teva navegació es podria veure perjudicada i algunes utilitats podrien no funcionar correctament.

Tret que decideixis registrar-te en el servei de newsletter, les cookies en cap cas s’associaran a dades de caràcter personal que puguin servir per identificar-te

Les cookies es faran servir per finalitats estadístiques que puguin ajudar a l’optimització de l’experiència de l’usuari. Les cookies utilitzades en aquest lloc web, són:

Cookies de WordPress: són les corresponents a les de la plataforma web i estan destinades a millorar l’experiència en la navegació i visualització dels continguts de la web.

Cookies de Google Analytics: Google Analytics és una aplicació destinada a obtenir i analitzar informació de la navegació. No obté noms ni dades personals de l’usuari. Per més informació, accedeix a la seva web www.google.com/analytics

Cookies de Facebook: aquesta cookie la grava Facebook quan es visita alguna pàgina en aquesta web que l’inclogui. La finalitat té a veure amb la publicitat del seu lloc web.

Acceptació de les cookies

Per controlar les cookies en el teu equip o dispositiu, pots accedir a la configuració del teu navegador.

En qualsevol moment pot modificar o retirar el seu consentiment, fent-ho per escrit enviant un correu electrònic a l’adreça info@judithgallego.com, detallant a l’assumpte “ús de cookies”.

Actualitzacions i canvis en la política de privacitat

Judith Gallego Zapater pot modificar aquesta política de cookies en qualsevol moment o per adaptar-se a les exigències legals. Per això, recomana revisar les condicions cada cop que accedeixi a la web www.judithgallego.com per revisar les condicions.

La darrera actualització del text es va fer el 15/11/2023